معنی و ترجمه کلمه پشه به انگلیسی پشه یعنی چه

پشه

gnat
mosquito
skeeter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها