معنی و ترجمه کلمه پلاکت هاى خونى به انگلیسی پلاکت هاى خونى یعنی چه

پلاکت هاى خونى

hematoblast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها