معنی و ترجمه کلمه پناهگاه موقتى به انگلیسی پناهگاه موقتى یعنی چه

پناهگاه موقتى

dugout
funk hole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها