معنی و ترجمه کلمه پولک یا پوسته بدن جانور به انگلیسی پولک یا پوسته بدن جانور یعنی چه

پولک یا پوسته بدن جانور

scale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها