معنی و ترجمه کلمه پژوهشگر به انگلیسی پژوهشگر یعنی چه

پژوهشگر

researcher
researchist
scholarly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها