طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پیرو حکمت سقراط به انگلیسی پیرو حکمت سقراط یعنی چه

پیرو حکمت سقراط

socratic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها