معنی و ترجمه کلمه پیر شدن به انگلیسی پیر شدن یعنی چه

پیر شدن

senesce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها