طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پیر شدن به انگلیسی پیر شدن یعنی چه

پیر شدن

senesce

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها