معنی و ترجمه کلمه پیشروى افراد پشت سر یکدیگر به انگلیسی پیشروى افراد پشت سر یکدیگر یعنی چه

پیشروى افراد پشت سر یکدیگر

lockstep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها