معنی و ترجمه کلمه پیشرو به انگلیسی پیشرو یعنی چه

پیشرو

antecessor
chief
forerunner
front man
fugleman
futuristic
harbinger
herald
outrider
pathfinder
postilion
postillion
precursor
progenitor
trail
van
vanward

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها