معنی و ترجمه کلمه پیشنهاد اصلاحى نماینده ى مجلس نسبت به لایحه یا طرح قانونى به انگلیسی پیشنهاد اصلاحى نماینده ى مجلس نسبت به لایحه یا طرح قانونى یعنی چه

پیشنهاد اصلاحى نماینده ى مجلس نسبت به لایحه یا طرح قانونى

amendment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها