طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چابک دست به انگلیسی چابک دست یعنی چه

چابک دست

jimmy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها