معنی و ترجمه کلمه چابک به انگلیسی چابک یعنی چه

چابک

adroit
agile
brisk
clever
feisty
frisky
handy
kittle
light
light foot
light footed
lightsome
lissom
lissome
lithesome
nimble
perky
quick
rapid
rath
rathe
skelp
skelpit
speediness
speedy
spry
swift
vola

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها