طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چادر یا خیمه سرخ پوستان به انگلیسی چادر یا خیمه سرخ پوستان یعنی چه

چادر یا خیمه سرخ پوستان

teepee

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها