طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاره پذیر به انگلیسی چاره پذیر یعنی چه

چاره پذیر

dispensable
remediable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها