معنی و ترجمه کلمه چاره کردن به انگلیسی چاره کردن یعنی چه

چاره کردن

ameliorate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها