طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چارپایان اهلى به انگلیسی چارپایان اهلى یعنی چه

چارپایان اهلى

live stock
livestock

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها