معنی و ترجمه کلمه چارپایه زیر مستراح دستى به انگلیسی چارپایه زیر مستراح دستى یعنی چه

چارپایه زیر مستراح دستى

commode

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها