طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چارپایه به انگلیسی چارپایه یعنی چه

چارپایه

stool

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها