طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چارچوب آهنى به انگلیسی چارچوب آهنى یعنی چه

چارچوب آهنى

grating

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها