طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چارچوب غلتک دارى که کودکان دست به آن گرفته راه رفتن مى آموزند به انگلیسی چارچوب غلتک دارى که کودکان دست به آن گرفته راه رفتن مى آموزند یعنی چه

چارچوب غلتک دارى که کودکان دست به آن گرفته راه رفتن مى آموزند

go cart

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها