طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چارچوب گرفتن به انگلیسی چارچوب گرفتن یعنی چه

چارچوب گرفتن

frame

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها