طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چارگوش به انگلیسی چارگوش یعنی چه

چارگوش

four-cornered
square

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها