معنی و ترجمه کلمه چاشنى زدن به به انگلیسی چاشنى زدن به یعنی چه

چاشنى زدن به

flavor
flavour
garnish
sauce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها