معنی و ترجمه کلمه چاقوى کوتاه به انگلیسی چاقوى کوتاه یعنی چه

چاقوى کوتاه

spud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها