طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چال به انگلیسی چال یعنی چه

چال

cavern
foss
fosse
lubritorium
pit
trench

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها