طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چانه به انگلیسی چانه یعنی چه

چانه

chaffer
chin
haggle
mentum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها