معنی و ترجمه کلمه چاه فاضل آب به انگلیسی چاه فاضل آب یعنی چه

چاه فاضل آب

sinkhole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها