طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاه یا انبار فاضل آب به انگلیسی چاه یا انبار فاضل آب یعنی چه

چاه یا انبار فاضل آب

sump

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها