طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپار به انگلیسی چاپار یعنی چه

چاپار

letter carrier
mail
pony express
post
postboy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها