طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپخانه به انگلیسی چاپخانه یعنی چه

چاپخانه

printery
printing office

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها