طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپلوسانه فروتنى کردن به انگلیسی چاپلوسانه فروتنى کردن یعنی چه

چاپلوسانه فروتنى کردن

cringe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها