طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپى که به وسیله کلیشه روى مشمع ایجاد مى گردد به انگلیسی چاپى که به وسیله کلیشه روى مشمع ایجاد مى گردد یعنی چه

چاپى که به وسیله کلیشه روى مشمع ایجاد مى گردد

linocut

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها