طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپى به انگلیسی چاپى یعنی چه

چاپى

letterpress
typographic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها