طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپگر بشکه اى به انگلیسی چاپگر بشکه اى یعنی چه

چاپگر بشکه اى

barrel printer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها