طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپگر نوبتى به انگلیسی چاپگر نوبتى یعنی چه

چاپگر نوبتى

serial printer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها