طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپگر چرخى به انگلیسی چاپگر چرخى یعنی چه

چاپگر چرخى

wheel printer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها