طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپگر به انگلیسی چاپگر یعنی چه

چاپگر

printer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها