معنی و ترجمه کلمه چاپ به وسیله ژلاتین به انگلیسی چاپ به وسیله ژلاتین یعنی چه

چاپ به وسیله ژلاتین

photogelatin process

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها