طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپ تازه به انگلیسی چاپ تازه یعنی چه

چاپ تازه

recension
reprint
revision

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها