طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپ کردن به انگلیسی چاپ کردن یعنی چه

چاپ کردن

print
publish
reproduce

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها