طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چخماق تفنگ به انگلیسی چخماق تفنگ یعنی چه

چخماق تفنگ

cock
lock

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها