طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چدن یا آهن ریخته مخصوص سنگین کردن ته کشتى یا بالون به انگلیسی چدن یا آهن ریخته مخصوص سنگین کردن ته کشتى یا بالون یعنی چه

چدن یا آهن ریخته مخصوص سنگین کردن ته کشتى یا بالون

kentledge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها