معنی و ترجمه کلمه چراغ برق به انگلیسی چراغ برق یعنی چه

چراغ برق

light bulb

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها