معنی و ترجمه کلمه چراغ بى خطر معدن ذغال سنگ به انگلیسی چراغ بى خطر معدن ذغال سنگ یعنی چه

چراغ بى خطر معدن ذغال سنگ

safety lamp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها