معنی و ترجمه کلمه چراغ خوراک پزى برقى یا نفتى و یا گازى به انگلیسی چراغ خوراک پزى برقى یا نفتى و یا گازى یعنی چه

چراغ خوراک پزى برقى یا نفتى و یا گازى

hot plate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها