معنی و ترجمه کلمه چراغ خوراک پزى به انگلیسی چراغ خوراک پزى یعنی چه

چراغ خوراک پزى

cooker
heater
primus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها