معنی و ترجمه کلمه چراغ راهنمایى به انگلیسی چراغ راهنمایى یعنی چه

چراغ راهنمایى

traffic signal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها