طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چراغ قوه به انگلیسی چراغ قوه یعنی چه

چراغ قوه

flashlight
torch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها