طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى آوردن به انگلیسی چربى آوردن یعنی چه

چربى آوردن

blubber

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها