طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى دار کردن به انگلیسی چربى دار کردن یعنی چه

چربى دار کردن

fat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها